MECHCAD-Rzetelna Firma
Wykonujemy usługi:

-  projektowania i tworzenia dokumentacji technicznych;

- obróbki skrawaniem;

- obróbki plastycznej na zimno;

- cięcia plazmą i spawania;

- remontowe i montażowe;

Zajmujemy się produkcją na zlecenie:

-  konstrukcji stalowych;

- urządzeń do transportu liniowego (ślimaków, elewatorów, transporterów rolkowych i taśmowych, redlerów);

- elementów instalacji odpylania;

- osłon, poręczy, parkanów i drabin zgodnie z obowiązującymi przepisami;